Mikro boncuklarda ve çekirdek-kabuk mikrokapsüllerinde lutein.

<p>Lutein, bitkilerde doğal olarak bulunan ve yaygın olarak bulunan bir karotenoiddir. Kırmızı-turuncu renkli olup antioksidan &ouml;zelliğe sahiptir, dolayısıyla oksijene duyarlıdır. Ayrıca, temelde suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nmez. Karotenoid zeaksantin ile birlikte lutein, insan g&ouml;z&uuml;n&uuml;n retinasında bulunur ve g&ouml;rme a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.</p> <p>Bu &ccedil;alışmanın amacı, antioksidanı suda dağılabilir hale getirerek oksidasyondan korumaktı. Bu nedenle, lutein mikro boncukları ve mikrokaps&uuml;ller, Encapsulator B-390 ve B-395 Pro&#39;da Akış Titreşim Nozulu ve Konsantrik Nozul sistemleri kullanılarak &uuml;retilir. Mikro boncuklar k&uuml;resel, homojen boncuklardır, mikrokaps&uuml;ller ise bir &ccedil;ekirdek ve farklı bileşimde bir kabuktan oluşur.</p>

Uygulama Notu