Mikroalglerin spreyle kurutulması

<p>Son zamanlarda, mikroalgal biyok&uuml;tle, biyoyakıt &uuml;retimi i&ccedil;in gelecek vaat eden alternatif bir hammadde kaynağı olarak kabul edilmiştir. Alg biyok&uuml;tlesi, hızlı b&uuml;y&uuml;me oranı, y&uuml;ksek lipit i&ccedil;eriği, k&uuml;&ccedil;&uuml;k arazi kullanımı ve y&uuml;ksek karbondioksit emilimi gibi k&uuml;resel ulaşım yakıtları ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilecek &ccedil;eşitli avantajlara sahiptir. Mikroalg biyoyakıt &uuml;retimi, yetiştirme, hasat, kurutma, ekstraksiyon ve esterleştirmeyi i&ccedil;erir.</p> <p>Genel olarak, katı bileşenleri katı-sıvı s&uuml;spansiyondan ayırmak ve kurutmak i&ccedil;in p&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma kullanılır. P&uuml;sk&uuml;rtmeli kurutma, iyi bilinen &ouml;l&ccedil;eklendirme &ouml;zelliklerine sahip hızlı, nazik ve tek aşamalı bir kurutma işlemidir.</p> <p>Bu &ccedil;alışmada, kurutma sıcaklığının toza d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;len farklı alg biyok&uuml;tle konsantrasyonlarının verimi ve numune &ccedil;ıkışı &uuml;zerindeki etkilerini araştırmak i&ccedil;in bir BUCHI Mini P&uuml;sk&uuml;rtmeli Kurutucu B-290 kullanılmıştır.</p>

Uygulama Notu