Mikrokapsüllemenin mevcut rolü

<p>BUCHI Kaps&uuml;lleyicinin basit doğası, bir&ccedil;ok alanda mikrokaps&uuml;lleme teknolojisi uygulamalarının daha da iyileştirilmesine ve genişletilmesine yardımcı olmalıdır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar bu, istenen &ouml;zelliklere sahip gerekli mikrokaps&uuml;lleri &uuml;retmek i&ccedil;in uygun &uuml;retim tekniklerinin bulunmaması nedeniyle her zaman m&uuml;mk&uuml;n olmamıştır. İmalat&ccedil;ılar i&ccedil;in bu, yeni &uuml;r&uuml;nlerin kurulmasına, mevcut &uuml;r&uuml;nlerin iyileştirilmesine (yeni işlevsellik sunarak) veya bazı durumlarda bir malın rol&uuml;n&uuml;n tamamen yeniden tanımlanmasına yol a&ccedil;acaktır.</p> <p>Tamamen yeni bir &uuml;r&uuml;n geliştirmek zorunda kalmadan, bir &uuml;r&uuml;n yaşam d&ouml;ng&uuml;s&uuml;n&uuml; uzatmaya ve pazar payını artırmaya yardımcı olacağı i&ccedil;in, yeni &uuml;r&uuml;n işlevselliği sunmak bir&ccedil;ok kişi tarafından teknolojinin en &ouml;nemli &ouml;zelliği olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p> <p>Dahası, tıp ve biyoteknoloji alanındaki bir&ccedil;ok uluslararası uzman tarafından ifade edildiği &uuml;zere, mikrokaps&uuml;llemedeki diğer gelişmeler, bilim insanlarına bir&ccedil;ok tedavi edilemez hastalığın tedavisi ve &ouml;nlenmesinde atılımlar yapma konusunda yardımcı olma potansiyeline sahiptir.</p> <p>Pek &ccedil;ok farklı alandaki bir&ccedil;ok mevcut ve potansiyel uygulaması nedeniyle, mikrokaps&uuml;lleme hem akademik hem de ticari kurumlardan &ccedil;ok fazla ilgi g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Gelecek i&ccedil;in daha fazla gelişme, hem ekonomik hem de bilimsel a&ccedil;ıdan b&uuml;y&uuml;k bir ilgi olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</p>

Uygulama Notu