Mikroorganizmaların yetiştirilmesinde proses tasarımı için doğru amino asit analizi

Uygulama Notu