Nano çökeltilmiş kalsiyum karbonat (NPCC)

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 8,5</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p>

Uygulama Notu