Nano Spray Dryer İle Kurkumin Sub-Mikrometre Partiküller

<p>Kurkumin, Curcuma longa bitkisinin rizomlarından elde edilen zerde&ccedil;alın bir polifenol&uuml;d&uuml;r. Ge&ccedil;tiğimiz yıllarda, C. longa&#39;nın antioksidan, anti-inflamatuar veya anti-t&uuml;m&ouml;r etkileri de dahil olmak &uuml;zere bir&ccedil;ok kanıtlanmış farmakolojik aktivitesi vardır. Bu &ouml;zellikler, kurkumin, demetoksi kurkumin ve bis-demetoksi kurkumini i&ccedil;eren kurkuminoidler olan bir grup fenolik bileşiğe atfedilmiştir. Kurkuminin y&uuml;ksek dozlarının farmakolojik olarak tasarruflu olduğu g&ouml;sterilmiştir, ancak kurkumin ağızdan alındığında hızla metabolize edilir ve atılır. Lipofilik &ouml;zelliklerinden dolayı kurkumin d&uuml;ş&uuml;k sistemik biyoyararlanım ve zayıf farmakokinetik g&ouml;sterir, bu da onun in vivo etkinliğini sınırlar. Kurkuminoidlerin ayrıca asidik &ccedil;&ouml;zeltilerde ve kararsız alkali &ccedil;&ouml;zeltilerde pratik olarak &ccedil;&ouml;z&uuml;nmediği ve burada farmas&ouml;tiklerde kullanımlarını ge&ccedil;ersiz kılan &uuml;r&uuml;nlerde par&ccedil;alandığı rapor edilmiştir. Kurkumin nanopartik&uuml;llerinin geliştirilmesi, kurkuminin stabilitesini ve &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; geliştirmek i&ccedil;in ilgin&ccedil; bir y&ouml;ntem olacaktır.&nbsp;</p>

Uygulama Notu