NIR-Online kullanarak un değirmenciliği endüstrisinde hammadde kalitesini Kontrolü

<p>M&uuml;şteri isteklerine g&ouml;re doğru un t&uuml;r&uuml;n&uuml; &uuml;retmek i&ccedil;in &ouml;ğ&uuml;tme işleminden &ouml;nce hammadde kalitesinin (buğday, durum, &ccedil;avdar vb.) İzlenmesi kritik &ouml;nem taşır.</p> <p>Nem ve protein gibi temel parametreler hakkında ger&ccedil;ek zamanlı bilgiler, gelen malların boşaltılmasına veya reddedilmesine, ayrılmasına ve ayrıca en y&uuml;ksek nihai kalite ve kar i&ccedil;in karıştırma adımının optimize edilmesine karar vermeyi sağlar. Ek olarak, tahılların dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;, teslimatın tamamında daha fazla şeffaflık sağlayan y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; bir CCD Kamera kullanılarak &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilir.</p> <p>Hammadde girişine bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, tahıl bileşimi ve kalitesi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu