Norfenefrin-HCl

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 30</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Etanol abs.</p> <p>Taşıyıcı: Kollidon 30</p>

Uygulama Notu