Pestisit tayini için SpeedExtractor E-916 kullanılarak Baharat Ekstraksiyonu

<p>Bir pestisit, herhangi bir haşereyi &ouml;nlemek, yok etmek, kovmak veya hafifletmek i&ccedil;in tasarlanmış herhangi bir madde veya madde karışımıdır. Pestisitler, kimyasal yapılarına (organoklorinler, organofosfatlar ve araba-bamatlar) veya hedeflerine g&ouml;re (herbisitler, b&ouml;cek &ouml;ld&uuml;r&uuml;c&uuml;ler, fungisitler, kemirgen ila&ccedil;ları, pedik&uuml;lositler ve biyo-kidler) sınıflandırılabilir. Olumsuz sağlık etkileri pestisitin t&uuml;r&uuml;ne bağlıdır. &Ouml;rneğin organofosfatlar ve karbamatlar sinir sistemini etkiler. Diğerleri cildi veya g&ouml;zleri tahriş edebilir. Bazı pestisitler kanserojen olabilir.</p>

Uygulama Notu