Pestisitlerin Tayini için SpeedExtractor E-916 Kullanılarak Toprağın Ekstraksiyonu

<p>Pestisit, herhangi bir haşereyi &ouml;nlemek, yok etmek, kovmak veya hafifletmek i&ccedil;in tasarlanmış herhangi bir madde veya madde karışımıdır. &Uuml;&ccedil; ana pestisit t&uuml;r&uuml; vardır: organoklor, organofosfat ve karbamatlar. OCP ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, kalıcıdır ve biyolojik olarak birikme eğilimindedir. Bu nedenle, bazı OCP&#39;lerin kullanımı Stockholm konvansiyonu tarafından yasaklanmıştır</p>

Uygulama Notu