Polisülfon

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 2-3</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Trikloretilen / Kloroform 1: 1</p>

Uygulama Notu