Referans Metotlar Kılavuzu

<h4>NIR kalibrasyonları i&ccedil;in temel olarak proximate analizinin kullanılması.</h4> <p>Gıda ve yem end&uuml;strisi aşağıdakiler i&ccedil;in analitleri &ouml;l&ccedil;er:</p> <ul> <li>Kalite kontrol</li> <li>&Uuml;r&uuml;n geliştirme</li> <li>End&uuml;stri&nbsp;standartlarını&nbsp;karşılamak&nbsp;</li> <li>Beyan gereklilikleri</li> <li>Y&ouml;netmeliklere uygunluğun&nbsp;sağlanması</li> </ul>

Uygulama Notu