RR01 (lipofilik ilaç) Nanopartiküller

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 5 w / v, Yardımcı madde / İla&ccedil; 19: 1 ve 1: 1</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Metanol / su &ccedil;&ouml;zeltisi</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: Nanopartik&uuml;l s&uuml;spansiyonu, Poli (metakrilik asit-ko-etilakrilat) Eudragit L 100-55</p>

Uygulama Notu