Serbest yağ asitleri ve açilgliserollerin ayrıştırılması

<p>Pirin&ccedil; &ouml;ğ&uuml;tmenin d&uuml;ş&uuml;k değerli bir yan &uuml;r&uuml;n&uuml; olan pirin&ccedil; kepeği (RB) yaklaşık% 20 yağ (pirin&ccedil; kepeği yağı, RBO) i&ccedil;erir. RBO, y&uuml;ksek bir serbest yağ asitleri (FFA) i&ccedil;eriğiyle karakterizedir. Bu &ouml;zellik, RBO&#39;yu yemeklik yağ haline getirmek i&ccedil;in uygunsuz hale getirir; ancak, kimyasalların &uuml;retimi i&ccedil;in değerli bir hammadde olabilir. Aslında, &ouml;nemli sayıda y&uuml;ksek değerli &uuml;r&uuml;n, imalatlarında FFA gerektirir. Doğal sıvı ve katı yağların hidrolizi yoluyla FFA &uuml;retimi, bu doğal olarak &uuml;retilen yenilenebilir hammaddelerin ekonomik olarak kullanılmasında &ccedil;ok &ouml;nemli bir husustur. Biyokatalize işlemlerin ılımlı koşulları nedeniyle, RBO&#39;nun enzimatik hidrolizi, yağ bileşenlerinin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; korumak i&ccedil;in &ccedil;ekici bir yaklaşım gibi g&ouml;r&uuml;nmektedir. Ayrıca enzim &ouml;zg&uuml;ll&uuml;ğ&uuml;, yan &uuml;r&uuml;n oluşumunun daha iyi kontrol&uuml;ne izin verir. Burada, enzimatik hidrolizden &ouml;nce ve sonra bir RBO numunesinde FFA ve asilgliserollerin flaş kromatografisiyle ayrılmasını rapor ediyoruz. Ayırma &ouml;l&ccedil;eğinin sonu&ccedil;ları da sunulmaktadır.</p>

Uygulama Notu