Sığır Serumu Albümini (BSA)

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu 100 ve 300 mg / ml veya 100 ve 37,5 mg / ml Solvent Su Taşıyıcı, Filmogen Mannitol</p>

Uygulama Notu