Silika-Sol-Dispersiyon

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: ca. % 12</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p> <p>Filmojen: Levasil 100 (silisik asit bağlayıcı)</p>

Uygulama Notu