Silikon (metalik)

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu: ca. % 50</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: İzopropanol</p>

Uygulama Notu