Sitrik asit

<p>Numune konsantrasyonu ca. % 15 Solventli Su Taşıyıcı - Filmojen Jelatin (Gelita-Gelastin)</p>

Uygulama Notu