Sodyum diizooktil sülfosüksinat

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 65</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su / İzopropanol 6: 1</p>

Uygulama Notu