Somatostatin (Vapreotide pamoate)

<p>Numune konsantrasyonu: 5 5 w / w PLGA</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su, Propanol / Su, DMSO / Su, Diklorometan (DCM), Etil format (EF)</p> <p>Taşıyıcı, Filmojen: PLGA 50:50</p>

Uygulama Notu