Soxhlet ekstraksiyonu kullanılarak numunelerin yağdan arındırılması

<p>Numunelerin yağdan arındırılması i&ccedil;in basit ve g&uuml;venilir bir prosed&uuml;r tanıtılmıştır.&nbsp;&Ouml;rnek olarak, pirin&ccedil; kepeği numuneleri ve ay&ccedil;i&ccedil;eği pres keki, UniversalExtactor E-800 LSV kullanılarak Soxhlet y&ouml;ntemine g&ouml;re ekstrakte edilir.&nbsp;Y&uuml;ksek numune verimi i&ccedil;in LSV (B&uuml;y&uuml;k Numune Hacmi) versiyonu kullanılırken b&uuml;y&uuml;k numune miktarları paralel olarak yağdan arındırılabilir.</p>

Uygulama Notu