Yem numunesinde Soxhlet Metot uygulaması ile ham ve toplam yağ tayini

<p>Yem &uuml;r&uuml;nlerinde yağ tayini i&ccedil;in basit ve g&uuml;venilir bir prosed&uuml;r tanıtıldı. Bu Uygulama Notu, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinden alınan resmi EC No. 152/2009 y&ouml;ntemini izler. Direktif hem doğrudan ekstraksiyonu (ham yağ) hem de asit hidrolizinden sonra ekstraksiyonu (toplam yağ) i&ccedil;erir. İki prosed&uuml;rden hangisinin kullanılacağı, numunenin niteliğine ve bileşimine bağlıdır:</p> <p>Prosed&uuml;r A - Doğrudan ekstrakte edilebilen ham sıvı ve katı yağlar</p> <p>Bu y&ouml;ntem, Prosed&uuml;r B kapsamına dahil olanlar hari&ccedil; , bitki kaynaklı yem materyallerine uygulanabilir .</p> <p>Prosed&uuml;r B - Toplam sıvı ve katı yağlar</p> <p>Bu y&ouml;ntem, hayvansal kaynaklı yem malzemeleri ve t&uuml;m karma yemler i&ccedil;in ge&ccedil;erlidir . &Ouml;nceden hidroliz olmadan sıvı ve katı yağların tamamen ekstrakte edilemediği t&uuml;m malzemeler i&ccedil;in kullanılacaktır (&ouml;rn. Glutenler, maya, patates proteinleri ve ekstr&uuml;zyon, pullanma ve ısıtma gibi işlemlere maruz kalan &uuml;r&uuml;nler ).</p> <p>Sonu&ccedil;ların yorumlanması: Prosed&uuml;r B kullanılarak Prosed&uuml;r A&#39;dan daha y&uuml;ksek bir sonucun elde edildiği t&uuml;m durumlarda, Prosed&uuml;r B ile elde edilen sonu&ccedil; ger&ccedil;ek değer olarak kabul edilecektir.</p> <p>Her iki prosed&uuml;r de bu Uygulama Notunda a&ccedil;ıklanmıştır.</p> <p>EC No. 152/2009 direktifi, 6 saatlik bir ekstraksiyon s&uuml;resi gerektirir. Bu Uygulama Notu, sertifikalı bir referans malzeme numunesi aracılığıyla, 2 saatlik bir ekstraksiyon s&uuml;resinin, FatExtractor E ‑ 500 SOX kullanılarak ham yağın yanı sıra toplam yağ i&ccedil;in g&uuml;venilir ve tekrarlanabilir sonu&ccedil;lar elde etmek i&ccedil;in yeterli olduğunu g&ouml;stermektedir.</p>

Uygulama Notu