SpeedExtractor E-916 kullanarak Atık Polimer numunelerinde Poliklorlu Bifenillerin (PCB'ler) ve Ftalatların Tayini

<p>PCB&#39;ler ve ftalatlar, sayısız end&uuml;striyel ve ticari uygulamada bulunan polimer katkı maddeleridir. Sağlıkla ilgili kaygılar nedeniyle, PCB&#39;ler d&uuml;nyanın bir&ccedil;ok yerinde &uuml;retimden kaldırıldı ve ftalatların kullanımı kısıtlandı. Bug&uuml;n bu kimyasallar d&uuml;nya &ccedil;apında izlenmektedir.</p> <p>Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-916 kullanılarak mekanik geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m i&ccedil;in tasarlanmış iki atık polimer &ouml;rneğinden PCB&#39;lerin ve ftalatların &ccedil;ıkarılmasını a&ccedil;ıklar. Bu uygulama, US EPA Y&ouml;ntemi 3545A&#39;nın gerekliliklerini karşılar.</p>

Uygulama Notu