SpeedExtractor ile tohum küspelerinde yağ tayini

<p>Basın&ccedil;lı Solvent Ekstraksiyonu kullanılarak tohum k&uuml;spesi numunelerinde yağ tayini i&ccedil;in basit ve g&uuml;venilir bir prosed&uuml;r tanıtıldı. Bu Kısa Not, AOCS sertifikalı referans materyalleri ekstrakte ederek, AOCS Ba 3-38 [1] resmi y&ouml;ntemine g&ouml;re s&uuml;rekli solvent ekstraksiyonu ile eşdeğer sonu&ccedil;ların elde edildiğini g&ouml;stermektedir.<br /> Standart AOCS Ba 3-38 y&ouml;ntemi, 3 saatlik bir ekstraksiyon s&uuml;resine sahip Butt tipi bir ekstraksiyon aparatıyla bir ekstraksiyon gerektirir. Yağ i&ccedil;eriği, ekstrakt sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra gravimetrik olarak belirlenir. Sunulan Kısa Notta, toplam ekstraksiyon s&uuml;resi sadece 45 dakikadır.</p>

Uygulama Notu