Stirol-metilakrilat-divinilbenzen

<p>&Ouml;rnek konsantrasyonu:% 27</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Su</p>

Uygulama Notu