Süt Ürünlerinde Azot ve Protein Tayini

<p>Protein tayini, gıda end&uuml;strisinde ger&ccedil;ekleştirilen temel analizlerden biridir. Numunelerin, nitrojeni amonyum s&uuml;lfata d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek i&ccedil;in s&uuml;lf&uuml;rik asitle sindirilmesi gerekir. Sindirim s&uuml;recini hızlandırmak i&ccedil;in hidrojen peroksit kullanılır. Sodyum hidroksit ile alkalileştirme yoluyla amonyağa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;kten sonra, numune, buhar damıtma ile bir borik asit alıcısına damıtılır, ardından s&uuml;lf&uuml;rik asit &ccedil;&ouml;zeltisi ile titrasyon yapılır. Nitrojen i&ccedil;eriği, protein i&ccedil;eriğini elde etmek i&ccedil;in numuneye &ouml;zg&uuml; bir protein fakt&ouml;r&uuml; (s&uuml;t &uuml;r&uuml;nleri i&ccedil;in 6,38) ile &ccedil;arpılır.</p>

Uygulama Notu