Toprak, Tortu ve Atık Numunelerindeki Toplam Petrol Hidrokarbonlarının SpeedExtractor E-916 ile Belirlenmesi

<p>TPH, ham petrolden yapılan birka&ccedil; y&uuml;z kimyasal bileşikten oluşan bir aileyi tanımlamak i&ccedil;in kullanılan genel terimdir. TPH, end&uuml;striden, ticari veya kişisel kullanımdan &ccedil;ıkarılır. Toprakta ve suda bulunurlar. Benzin veya dizel yakıt gibi TPH&#39;ye maruz kalma insan sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, TPH seviyeleri k&uuml;resel olarak izlenir. Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-916 kullanılarak toprak, tortu ve atık &ouml;rneklerinden TPH ekstraksiyonunu a&ccedil;ıklar. TPH tayini GC-FID ile yapıldı. Bu uygulama, ABD EPA Y&ouml;ntemi 3545A ve ISO 16703 ve EN 14039 Standartlarının gereksinimlerini karşılar.</p>

Uygulama Notu