Tungsten oksit / Tantal oksit

<p>Numune konsantrasyonu: ca. % 40</p> <p>&Ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;: Etanol</p> <p>Filmojen: PEG</p>

Uygulama Notu