Yağsız süt, konsantre süt ve tam yağlı süt püskürtmeli kurutma

<p>Sprey kurutucular, bir sıvıyı, yani &ccedil;&ouml;zeltileri, s&uuml;spansiyonları veya em&uuml;lsiyonları kurutulmuş tozlara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek i&ccedil;in kullanılır. Hızlı, nazik ve tek aşamalı bir kurutma işlemidir.</p> <p>Başlıca bir uygulama, s&uuml;t tozu &uuml;retimidir. Genel olarak, sıvı s&uuml;t kolaylıkla denat&uuml;re olur ve uzun s&uuml;re saklanması zordur. Raf &ouml;mr&uuml;n&uuml; uzatmak ve nakliyeyi kolaylaştırmak i&ccedil;in s&uuml;t p&uuml;sk&uuml;rt&uuml;lerek kurutulup s&uuml;t tozu haline getirilir.</p>

Uygulama Notu