Yem Endüstrisinde NIR-Online Multi-Point (Birçok Noktadan İzleme) Sistem Çözümü.

<p>Yem değirmencilerinin, kalite spesifikasyonlarını karşılamak ve marjı artırmak i&ccedil;in işletme maliyetlerini en aza indirmek i&ccedil;in iyi tanımlanmış besin i&ccedil;eriğine sahip g&uuml;venli ve y&uuml;ksek kaliteli yem &uuml;retmeleri gerekmektedir. Protein, yağ, nem, ham lif gibi temel parametreleri izleyerek t&uuml;m s&uuml;recin ger&ccedil;ek zamanlı kontrol&uuml;, bu nedenle anında kararlar almak ve s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;i ayarlamalar yapmak i&ccedil;in kritiktir. BUCHI NIR-Online&reg; &Ccedil;ok Noktalı Sistem &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;, t&uuml;m yem &uuml;retim zincirini (gelen hammadde denetiminden, &uuml;retimden bitmiş &uuml;r&uuml;n&uuml;n depolanmasına ve &ccedil;ıkışına kadar) kapsar ve hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde s&uuml;rekli &ccedil;ok parametreli &ouml;l&ccedil;&uuml;mler sağlar</p>

Uygulama Notu