• {{items.Adi}}

K-439 SpeedDigester Yakma Ünitesi

SpeedDigester Kjeldahl, Mikro - Kjeldahl, COD, İz Metal ve Hidroksiprolin uygulamaları gibi değişen ihtiyaçları karşılar. Esnek uygulama yapısı, maksimum penetrasyon alanı ile mükemmel numune homojenliği sağlar. Hızlı ısınma ve soğuma süreleri, bağımsız emiş manifold yapısı ile, numune bekletimini azaltarak yüksek iş akışı sağlar.

Kjeldahl, Mikro-Kjeldahl, KOİ ( COD ), İz Metal ve Hidroksiprolin İşleme Gibi Çoklu Uygulamalar İçin Hızlı ve Güvenli Programlanabilir Infrared Yakma Ünitesi.

Buchi SpeedDigester K - 439 Öne Çıkan Özellikleri;

 • Entegre sıcaklık sensörü olan tek IR yakma ünitesi
 • Infrared ısıtma ile maksimum hız
 • Çok hızlı ısınma ve kolay soğuma, Homojen ısı dağılımı 
 • Derin numune alanı ile homojen yanma
 • Hızlı, verimli ve tekrarlanabilir sonuçlar
 • Programlanabilir Sıcaklık Profilleri 
 • Grafiksel olarak sürecin izlenmesi
 • 50 farklı metot hafızası ( zaman / sıcaklık )
 • 20 ön tanımlı metot, 30 bağımsız programlanabilir metot
 • Metotlar altında oluşturulabilir adımlı zaman / sıcaklık profilleri
 • Sıcaklık aralığı: 50 - 580 °C
 • 100 / 300 / 500 mL tüpler ile konfigüre edilebilir yapı
 • Rutin uygulama 300 mL numune tüpleri için özelleştirilmiş üç farklı emiş manifoldu olanağı ( standart, kondens tuzaklı ve H2O2 ilavesi )
 • Sürekli H2O2 ilavesi ile hızlandırılmış sindirim adımıyla zamandan tasarruf olanağı
 • Yüksek su içerikli numuneler için özel kondens tuzaklı emiş manifoldu 
 • KOİ ve diğer geri akış sindirimi için ISO 6060'a uygun numune tüpleri ve geri soğutma ekipmanları
 • Scrubber K - 415 ile otomatik bağlantı olanağı
   

{{items.Soru}}

Peynir Altı Suyu Protein Konsantrelerinde ve Demineralize Peynir Altı Suyu Tozunda Azot ve Protein Tayini

Protein tayini, gıda endüstrisinde gerçekleştirilen temel analizlerden biridir. Numunelerin, nitrojeni amonyum sülfata dönüştürmek için sülfürik asitle sindirilmesi gerekir. Sodyum hidroksit ile alkalileştirme yoluyla amonyağa dönüştürüldükten sonra, numune, buhar damıtma ile bir borik asit alıcısına damıtılır, ardından sülfürik asit çözeltisi ile titrasyon yapılır. Protein içeriğini elde etmek için nitrojen içeriği numuneye özgü bir faktör (peynir altı suyu proteini için 6,38) ile çarpılır.

Sütte Azot ve Protein Tayini için Farklı Kjeldahl Tabletlerinin Karşılaştırılması

BUCHI, standart Kjeldahl yöntemini gerçekleştirmek için farklı tipte katalizör tabletleri sunar. Kjeldahl Tablet "Titanyum" bakır sülfat, titanyum oksit ve potasyum sülfat içerir. "Missouri" tableti bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir ve "ECO" tableti çok düşük miktarda bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir [1]. Bu Kısa Notta örnek materyal olarak süt seçilmiştir. Deneylerin ana odağı, farklı katalizörlerin bireysel davranışlarını belirlemek ve toplam sindirim süresi ve sonuçlar üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Tüm sonuçları görmek için lütfen 078/2012 Uygulama Notuna bakınız.

Et Ürünlerinde Azot ve Protein Tayini İçin Farklı Kjeldahl Tabletlerinin Karşılaştırılması

BUCHI, standart Kjeldahl yöntemini gerçekleştirmek için farklı tipte katalizör tabletleri sunar. Kjeldahl Tablet "Titanyum" bakır sülfat, titanyum oksit ve potasyum sülfat içerir. "Missouri" tableti bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir ve "ECO" tableti çok düşük miktarda bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir [1]. Bu Kısa Notta açıklanan deneylerin çoğu için salam, çok yağlı bir numune malzemesi olarak seçilmiştir. Deneylerin ana odağı, farklı katalizörlerin bireysel davranışlarını belirlemek ve toplam sindirim süresi ve sonuçları üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Tüm sonuçları görmek için lütfen 77/2012 Uygulama Notuna bakınız.

Ette Hidroksiprolin Tayini

Et ürünlerinde hidroksiprolin tayini, et kalitesinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir parametredir. Hidroksiprolin, kollajenin bir parçasıdır ve bu nedenle sadece kaslarda, kemiklerde, kıkırdaklarda ve ciltte oluşur. Yüksek miktarda hidroksiprolin, ucuz kalitede hammadde kullanıldığının bir göstergesidir. Örnekler, hidroksiprolini bağ dokusundan ve yağdan ayırmak için asit hidrolizasyonu gerektirir. Kloramin T ile hidroksiprolin, pirole oksitlenecektir. Bu bileşik, 4-dimetilaminobenzaldehit içeren renkli bir ürüne dönüştürülecek ve daha sonra 558 nm'de bir fotometre ile belirlenecektir.

Meyve Suyu ve Lassi'de Azot ve Protein Tayini

Protein tayini, gıda endüstrisinde gerçekleştirilen temel analizlerden biridir. Numunelerin, nitrojeni amonyum sülfata dönüştürmek için sülfürik asitle sindirilmesi gerekir. Sodyum hidroksit ile alkalileştirme yoluyla amonyağa dönüştürüldükten sonra, numune, buhar damıtma ile bir borik asit alıcısına damıtılır, ardından sülfürik asit çözeltisi ile titrasyon yapılır. Protein içeriğini elde etmek için nitrojen içeriği bir faktörle (gıda için genel faktör: 6.25) çarpılır.

İlaçta Azot Tayini

Nitrojen tayini, kalite kontrolde yapılan anahtar analizlerden biridir. Numunelerin, nitrojeni amonyum sülfata dönüştürmek için sülfürik asitle sindirilmesi gerekir. Sodyum hidroksit ile alkalileştirme yoluyla amonyağa dönüştürüldükten sonra, numune, buhar damıtma ile bir borik asit alıcısına damıtılır, ardından hidroklorik asit çözeltisi ile titrasyon yapılır.

Farmasötik Aktif Peptitlerde Azot Tayini

Farmasötik ürünlerde nitrojen ve toplam protein tayini Avrupa farmakopesi (Ph.Eur.) Yöntemleri 2.5.9'da açıklanmaktadır. ve 2.5.33. yöntem 7 [1, 2]. Birleşik Devletler farmakopesinde (USP), nitrojen tayini yöntem 461'de [3] açıklanmaktadır. Burada farklı titrasyon teknikleri belirtilmiştir. Avr. gösterge metil kırmızısı karışık çözelti varlığında geri titrasyonu kullanıyor ve USP potansiyometrik borik asit titrasyonu kullanıyor. Aşağıdaki çalışmanın amacı, tekrarlanabilirliği belirlemek ve farklı titrasyon tekniklerini karşılaştırmaktı. Bu nedenle, intravenöz kullanım için biyoteknolojik olarak yeniden üretilmiş bir peptit numunesinin nitrojen içeriği, SpeedDigester K-439 ile sülfürik asit sindirimi ile belirlendi,

Tofu'da protein tayini için üç yakma yöntemi

Tofu örnekleri için hidrojen peroksit ve Kjeldahl Tabletleri kullanılarak standart Kjeldahl sindirimi, hidrojen peroksit ile hızlandırılmış sindirim ve hızlandırılmış sindirim karşılaştırması.

Uçucu külde (Fly Ash) amonyum, nitrat ve toplam azot tayini

Uçucu kül, pülverize kömürün yanmasının bir yan ürünüdür ve küçük parçacıklardan oluşur. Günümüzde hava kirliliği kontrol standartları, atmosfere salınmadan önce baca gazının ayrılmasını gerektirmektedir.

Uçucu külün bileşimi önemli ölçüde değişebilir, ancak tüm uçucu küller önemli miktarlarda silikon dioksit (SiO2) alüminyum oksit (Al2O3) ve kalsiyum oksit (CaO) içerir. Bu çalışmada uçucu kül, organik ve inorganik (amonyum nitrat ve amonyum sülfat) nitrojen bileşikleri içeren bir hamur değirmeninden sağlanmıştır.

Pirinçte azot ve protein tayini

Kuruyemişte azot ve protein tayini

Makarnada azot ve protein tayini

Tofuda azot ve protein tayini

Soya ürünlerinde azot ve protein tayini

Sütte kazein tayini

Sütte protein olmayan azot tayini

500 mL numune tüpleri kullanarak suda TKN tayini

Yağlama yağlarında azot tayini

Nitratsız gübrede mikro-Kjeldahl yöntemine göre azot tayini

Yeni Kjeldahl tablet çeşitleri

İz metallerin aqua regia sindirimi ile belirlenmesi

Kabuklu yemişte azot ve protein tayini

DIN 38409 bölüm 41'e göre Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ (COD) tayini