• {{items.Adi}}

UniversalExtractor E-800 Ekstraksiyon Sistemi

Konfigüre edilebilir sistemi ile Soxhlet, Soxhlet Warm, Hot Ekstraksiyon, Continous Flow, Twisselmann Tekniklerini Gerçekleştirebilen yegane eksraksiyon sistemi. Temel yağ ekstraksiyonu dışında; Tıbbi bitkilerde aktif bileşenler, Gıda kirleticileri ve artıkları, Polimer Bileşenler, Kirleticiler, POP, TPH, PPCP, VOC ve patlayıcı uygulamaları için ideal çözüm sunar. Birbirinden bağımsız yönetilebilir 6 numune kapasiteli yapısı, farklı seçilebilir ekstraksiyon tekniği yapısı ile esnek çalışma olanağı sağlar. Genişletilebilir LSV ekstrakstör hacmi seçimi olanağı ile yüksek numune kapasitelerinde çalışma olanağı Standart Analit Koruma sistemi ile, uygulama sırasında sürekli solvent miktarı takibi yapılarak, analitin direkt ısıya maruz kalması engellenir ve analit korunur. Inert Gaz çalışma opsiyonu sayesinde, oksidatif ürünlerde rakipsiz uygulama olanağı. 150 °C’ye kadar kaynama noktalı solventler ile geniş çözücü olanağı. Yüksek performanslı kondansatörler ile en uçucu solventlerle bile en yüksek solvent geri kazanımı ( > % 90 )

Geniş Uygulama Yelpazesi İle Soxhlet, Soxhlet Warm, Hot Ekstraksiyon, Continous Flow, Twisselmann Tekniklerini Gerçekleştiren ve Eş Zamanlı Çalışmayı Sağlayan Tam Otomatik Ekstraksiyon Sistemi.

Buchi UniversalExtractor E - 800 Öne Çıkan Özellikleri;

 • Yöntem: Soxhlet, Soxhlet Warm, Hot Ekstraksiyon, Continous Flow, Twisselmann
 • Katı – Sıvı Ekstraksiyonu
 • Kontrol Paneli: 7” PRO
 • Kapasite: 6 
 • Analit Koruma Sistemi: Standart
 • Inert Gaz Sistemi: Opsiyonel
 • Heater Chamber: Opsiyonel
 • Minimum solvent tüketimi
 • Yüksek solvent geri kazanımı ( > % 90)
 • Standart metotlara uygunluk 
 • LSV ekstraktör seçeneği ile daha yüksek miktarlar ile çalışma olanağı
 • 150 °C’ye kadar kaynama noktalı solventler ile ekstraksiyon için uygun
 • Solvent kütüphanesi
 • Önceden tanımlanmış metotlar ve sezgisel operasyon
 • Sıcaklık aralığı [ °C ]: < 150
   

{{items.Soru}}

Rock Core (Kayaç) Ekstraksiyonu

Kayaçlar, petrol ve gaz rezervuarlarının araştırılması, değerlendirilmesi ve üretimi için gerekli verileri sağlar. Çekirdek örneklerden gözeneklilik, geçirgenlik ve sıvı doygunluğunun ölçümü ve analizi sayesinde operatörler, kayadaki gözenek sistemlerini daha iyi karakterize edebilir ve üretimi optimize etmek için rezervuar davranışını doğru bir şekilde modelleyebilir. Kaya matrisine ek olarak, çekirdek numuneleri oluşum sıvıları içerir. Bu oluşum sıvıları, tipik olarak, analiz için kayanın gözenek boşluklarından tamamen çıkarılması gereken bir hidrokarbon ve tuzlu su karışımı içerecektir. Soxhlet, kayaç çekirdek temizliği için kullanılan standart yöntemdir. Alternatif olarak, kayaçlar Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu kullanılarak da temizlenebilir.

Bu Uygulama Notu için UniversalExtractor E-800 kullanılarak toluen, metanol ve tekrar toluen kullanılarak sıralı ekstraksiyonlarla bir Soxhlet ılık yöntemi kullanılarak bir kaya çekirdeği numunesi özütlenirken tüm petrol bileşenlerinin çıkarılması için özütlendi. Kalan bozulmamış çekirdek daha sonra gözeneklilik ve geçirgenlik gibi özellikler açısından analiz edilebilirken, ekstrakte edilen petrol ilgi konusu değildir.

E-800 Solvent Geri Kazanımı

Yaygın olarak çevresel, gıda veya malzeme örneklerinin ekstraksiyonu için kullanılan yedi organik çözücünün geri kazanımı, Universal Extraction cam hazneli UniversalExtractor E-800 için belirlenmiştir. Bu çalışma, UniversalExtractor E-800'ün test edilen tüm solventler için% 90'ın üzerinde yüksek solvent geri kazanımı sağladığını ortaya koymuştur.
UniversalExtractor E-800, uzun ekstraksiyon süreleri için bile solventlerin verimli ve ekonomik kullanımını ve güvenilir bir ekstraksiyon işlemi sağlar. Yüksek geri kazanım, güvenli ve çevre dostu ekstraksiyonlar sağlar. Taze damıtılmış çözücü, kolayca erişilebilir ve çıkarılabilir bir şişede toplanır. Yüksek solvent geri kazanımı, yenilikçi z-seal sisteminin tam sızdırmazlığı ve kondansatörlerin yüksek verimliliği ile elde edilir.

Sedimentte PCB tayini

Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), 1-10 klor atomu ile ikame edilmiş bifenile dayalı bir organik bileşikler sınıfıdır. 1980'lere kadar PCB'ler, transformatörlerde, alev geciktiricilerde, hidrolik sıvılarda, plastiklerde katkı maddelerinde ve diğer birçok uygulamada soğutucu ve dielektrik sıvı olarak kullanıldı. Karasal ve sucul biyosistemlerde toksik, kalıcı ve biyolojik olarak birikirler ve çevrede her yerde bulunurlar. Üretim ve kullanım günümüzde neredeyse tüm dünyada yasaklanmıştır.

Bu Uygulama Notu, EPA 3541'e göre kurutulmuş çökelti SETOC numunesinde PCB'lerin ekstraksiyonunu ve belirlenmesini açıklamaktadır. Numune, Soxhlet sıcak modunda UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilmiştir. Kantifikasyon, ISO 17025 akredite bir laboratuvar olan Labor Veritas Zurich tarafından yapılmıştır.

Sedimentte PAH tayini

PAH'lar, kömürün karbonlaşması ile üretilen petrol, kömür ve katran içinde bulunur, ancak bitümde görülmez. Ayrıca ızgara ette, sigara dumanında ve otomobil egzozunda da bulunabilirler. PAH kalıcıdır, her yerde bulunur ve bazıları kanserojen, mutajenik ve teratojenik özelliklere sahiptir. 100'den fazla farklı PAH vardır, ancak genellikle Birleşik Devletler Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından tanımlanan 16 PAH analiz edilir. Bunlar asenaften, asenafetilen, antrasen, benz (a) antrasen, benzo (a) piren, benzo (b) floranten, benzo (ghi) perilen, benzo (k) floranten, krisen, dibenz (ah) antrasen, floranten, floren, indeno (1,2,3-cd) piren, naftalen, fenantren ve piren. Benzo (a) piren genellikle bir kurşun madde olarak kullanılır.

Bu Uygulama Notu, EPA 3541'e göre kurutulmuş bir çökelti SETOC numunesinde bu EPA-PAH'ların ekstraksiyonunu ve belirlenmesini açıklamaktadır. Numune, Soxhlet sıcak modunda UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilmiştir. Kantifikasyon, ISO 17025 akredite bir laboratuvar olan Labor Veritas Zurich tarafından yapılmıştır.

Ekstraksiyon üniteleri için Chiller soğutma gruplarını değerlendirmek için kapsamlı bir kılavuz.

BUCHI resirkülasyonlu soğutucular, döner buharlaştırıcılar, paralel buharlaştırıcılar, Kjeldahl ve ekstraksiyon üniteleri gibi soğutma sıvısı akışı gerektiren laboratuvar ekipmanlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Su tüketimini ve maliyetleri azaltmak için musluk suyu yerine devridaim yapan soğutucu kullanılması tavsiye edilir.
FatExtractor E-500 ve UniversalExtractor E-800, soğutucu akışının otomatik başlatılması ve durdurulmasıyla F-30x serisinin devridaim soğutma grubu ile iletişim kurabilir. Bu kılavuz, FatExtractor E-500 veya UniversalExtractor E-800'ünüz için ideal devridaim soğutma grubunu seçmenize yardımcı olacaktır. En iyi resirkülasyonlu soğutucunun nasıl değerlendirileceği kriterleri ve her uygulama için termal yükü tahmin etmek için bir ampirik formül, örneklerle açıklanmış ve açıklanmıştır.

UniversalExtractor E-800 kullanılarak farklı gıda numunelerindeki toplam yağ içeriğinin belirlenmesi

Weibull-Stoldt, Hot Extraction ve Twisselmann Extraction'a göre farklı gıda örneklerindeki yağ içeriğinin belirlenmesi için basit ve güvenilir bir prosedür tanıtıldı. Örnekler HydrolEx H-506 kullanılarak hidrolize edilir. Ekstraksiyon, UniversalExtractor E ‑ 800 ile gerçekleştirilir. Toplam yağ içeriğinin gravimetrik tespiti, ekstraktın sabit bir ağırlığa kadar kurutulmasını takip eder. Bu uygulama resmi yöntemlerle uyumludur (EN 98/64 / EG, AOAC 963.15, ISO 22630: 2015, AOAC 991.36). HydrolEx H-506 ve UniversalExtractor E-800'ün kombinasyonu numune verimini artırır.

Atık suda yağ ve gres tayini

Bu Uygulama Notu, Standart Yöntemler 5520 kısım D'ye (Soxhlet Ekstraksiyon Yöntemi) göre atık su örneklerinden yağ ve gresin ekstraksiyonunu ve belirlenmesini açıklamaktadır. "Yağ ve gres", çözücüde çözünen bir madde olarak geri kazanılan herhangi bir malzeme olarak tanımlanır. Bu nedenle, benzer fiziksel özelliklere sahip bileşiklerin yanı sıra yağ ve gres (örn. Kükürt bileşikleri, organik boyalar, klorofil) belirlenecektir. Atık su numunesi hidroklorik asit ile asitleştirilir ve UniversalExtractor E-800 üzerinde bir Soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanılarak ekstrakte edilir. Ekstrakt sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra, yağ ve gres miktarı gravimetrik olarak belirlenir.

Bu Uygulama Notu, biyolojik lipitler ve mineral hidrokarbonların yanı sıra çoğu endüstriyel atık su için uygundur. 85 ° C'nin altında buharlaşan düşük kaynama noktalı fraksiyonlar için geçerli değildir. Bu Uygulama Notu için, damıtılmış suya ayçiçek yağı (sertifikalı referans malzeme) eklenmiştir. Bir boşluk da belirlendi

Ortam havasında dioksin tayini

Dioksinlerin farklı çevresel matrislerden Soxhlet ekstraksiyonu, düzenlenmiş EPA 1613 yöntemleri ile açıklanmaktadır. Bu Kısa Not, BUCHI UniversalExtractor E-800 kullanılarak kuvars fiber filtrelerde ve poliüretan köpük kartuşlarda toplanan partikül madde hava örneklerinden dioksinlerin ekstraksiyonunu açıklamaktadır. Ekstreler GC-MS ile analiz edildi.

UniversalExtractor E-800 için ısıtma kılavuzu

Bu kılavuz, ekstraksiyon prosedürleriniz için yeterli ısıtma seviyelerini seçmenize yardımcı olacaktır. Kaynama noktasına ve çözücünün diğer özelliklerine bağlı olarak optimum ısıtma seviyelerinin doğru tahmini mümkündür.

Sedimentte PCB tayini

Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), 1-10 klor atomu ile ikame edilmiş bifenile dayalı bir organik bileşikler sınıfıdır. 1980'lere kadar PCB'ler, transformatörlerde, alev geciktiricilerde, hidrolik sıvılarda, plastiklerdeki katkı maddelerinde ve diğer birçok uygulamada soğutucu ve dielektrik sıvı olarak kullanıldı. Karasal ve sucul biyosistemlerde toksik, kalıcı ve biyolojik olarak birikirler ve çevrede her yerde bulunurlar. Üretim ve kullanım günümüzde neredeyse tüm dünyada yasaklanmıştır.

Bu Uygulama Notu, EPA 3541'e göre kurutulmuş çökelti SETOC numunesinde PCB'lerin ekstraksiyonunu ve belirlenmesini açıklamaktadır. Numune, Soxhlet sıcak modunda UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilmiştir. Kantifikasyon, ISO 17025 akredite bir laboratuvar olan Labor Veritas Zurich tarafından yapılmıştır.

Sedimentte PAH tayini

PAH'lar, kömürün karbonlaşması ile üretilen petrol, kömür ve katran içinde bulunur, ancak bitümde görülmez. Ayrıca ızgara ette, sigara dumanında ve otomobil egzozunda da bulunabilirler. PAH kalıcıdır, her yerde bulunur ve bazıları kanserojen, mutajenik ve teratojenik özelliklere sahiptir. 100'den fazla farklı PAH vardır, ancak genellikle Birleşik Devletler Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından tanımlanan 16 PAH analiz edilir. Bunlar asenaften, asenafetilen, antrasen, benz (a) antrasen, benzo (a) piren, benzo (b) floranten, benzo (ghi) perilen, benzo (k) floranten, krizen, dibenz (ah) antrasen, floranten, floren, indeno (1,2,3-cd) piren, naftalen, fenantren ve piren. Benzo (a) piren genellikle bir kurşun madde olarak kullanılır.

Bu Uygulama Notu, EPA 3541'e göre kurutulmuş bir çökelti SETOC numunesinde bu EPA-PAH'ların ekstraksiyonunu ve belirlenmesini açıklamaktadır. Numune, Soxhlet sıcak modunda UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilmiştir. Kantifikasyon, ISO 17025 akredite bir laboratuvar olan Labor Veritas Zurich tarafından yapılmıştır.

Zerdeçal tozunda kurkuminoidlerin tayini

Zerdeçaldaki kurkuminoid içeriğinin belirlenmesi için basit ve güvenilir bir prosedür tanıtılmıştır. Kurkuminoidler, ana bileşen olan kurkumin (CUR) ve iki metil türevi olmak üzere üç bileşen içerir - Demethoxycurcumin (DMC) ve Bisdemethoxycurim (BDMC). Kurkumin, antioksidan özelliklere sahip bir renklendirici maddedir ve bu nedenle gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, curcumin'in, kanser önleyici özelliklerini kanıtlayarak, çoklu hücre sinyal kaskadlarına müdahale ettiği de gösterilmiştir. Curcumin, Orta Doğu ve Asya'da yaygın olarak kullanılan baharatlar olan zerdeçal ve köri tozlarının ana bileşenlerinden biri olarak bulunmuştur.
Sunulan uygulamada numune, Sıcak ekstraksiyon yöntemi kullanılarak UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilir. Toplam kurkuminoid içeriği UV/Vis spektrofotometrisi kullanılarak belirlenir. Prosedür, FSSAI'nin (Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu) resmi Kılavuzuna ve Avrupa Farmakopesinden alınan resmi 'Zerdeçal Köksapı' yöntemine uygundur.

Calendula officinalis'te (marigold) flavonoid içeriğinin belirlenmesi

Calendula officinalis (kadife çiçeği) içindeki flavonoid içeriğinin belirlenmesi için basit ve güvenilir bir prosedür tanıtıldı. Flavonoidler, insan vücudu için düşük biyoyararlanımı olan polifenolik sekonder metabolitlerdir. Bir kez absorbe edildiğinde, flavonoidler hızla metabolize olur, bu da anti-inflamatuar, -oksidan, -trombojenik, -diyabetik ve -kanser özelliklerine sahip metabolitlere neden olur. Flavonoidler birçok bitkide ve meyve, sebze, şarap veya çay gibi yaygın olarak tüketilen bitki bazlı ürünlerde bulunur. Bir örnek, bu uygulama notunda açıklanan kadife çiçeği olarak da bilinen nergis officinalis'i temsil eder. Flavonoidlerin düşük biyoyararlanımı nedeniyle, insan vücudundaki hızlı metabolizasyonla birlikte yüksek flavonoid alımı bile güvenli kabul edilir.
Sunulan uygulamada, numune Soxhlet ılık yöntemi kullanılarak UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilir. Flavonoid içeriği, UV/Vis-spektrofotometrisi kullanılarak belirlenir

Kozmetik Kullanım için Okaliptüs Ekstraksiyonu

Konvansiyonel sentetik bileşenler kadar etkili, kozmetikler için doğal ve sürdürülebilir alternatiflerin araştırılması ve geliştirilmesi, inovasyonun arkasındaki güçlü itici güçtür. Ekstraksiyon, bu tür doğal bileşenlerin geliştirme sürecinde çok önemli bir adımdır. Bu uygulama notu, eucaplytus örneği ile BUCHI'nin UniversalExtractor E-800'ü kullanılarak bitki materyalinin ekstraksiyonunu açıklar.

Nar tanelerinde heksanda çözünen yağ içeriği

Nar tanelerinde heksanda çözünür yağ içeriğinin belirlenmesi için basit ve güvenilir bir prosedür tanıtılmıştır. Nar çekirdeği tozu, besin değeri, özellikle yüksek folat ve potasyum içeriği ve aynı zamanda son araştırmaların gösterdiği gibi fito-tıptaki potansiyeli nedeniyle ilgi çekicidir. Kalite kontrolü için burada uyumlu bir yağ tayini gereklidir.
Sunulan uygulamada, numune Soxhlet ılık yöntemi kullanılarak UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilir. Heksanda çözünür yağ içeriğinin gravimetrik olarak belirlenmesi, ekstraktın sabit bir ağırlığa kadar kurutulmasını takip eder, bu da yüksek oranda tekrarlanabilir yağ içeriği sağlar.

Soxhlet ekstraksiyonu kullanılarak numunelerin yağdan arındırılması

Numunelerin yağdan arındırılması için basit ve güvenilir bir prosedür tanıtılmıştır. Örnek olarak, pirinç kepeği numuneleri ve ayçiçeği pres keki, UniversalExtactor E-800 LSV kullanılarak Soxhlet yöntemine göre ekstrakte edilir. Yüksek numune verimi için LSV (Büyük Numune Hacmi) versiyonu kullanılırken büyük numune miktarları paralel olarak yağdan arındırılabilir.