• {{items.Adi}}

K-375 KjelMaster Distilasyon Ünitesi

Hassasiyet, Tekrarlanabilirlik, Otomasyon Yetenekleri, Kullanıcı ve Veri Yönetimi, LIMS vb. ihtiyaçlarınızın tamamı için KjelMaster K - 375 sistemi ile tanışın. K - 376 / 377 KjelSampler otomasyon üniteleri ile tam uyumlu çalışma ile yüksek hızda analiz imkanı sunar. Entegre titrasyon modülü sayesinde, maksimum performans sağlar. Akıllı Online Titrasyon özelliği ile, değerli zamanınızı bir sonraki analize bırakır.

Otomasyon Yeteneği; Potansiyometrik Hem de Kolorimetrik Titrasyon Seçenekleri; Profesyonel Kullanıcı ve Veri Yönetimi; CFR 21 Part 11 Uyumluluk Sağlayabilen Tam Otomatik Distilasyon Ünitesi.

Buchi K - 375 KjelMaster Distilasyon Sistemi Önce Çıkan Özellikleri,

 • KjelMaster K - 375 Otomatik distilasyon ünitesi; Nitrojen ve Protein analizi için tasarlanmıştır. 
 • K - 376 / 377 Otomatik Örnekleme Sistemleri ile tam uyumlu işletim.
 • 8.4 inç dokunmatik renkli ekran
 • Alkali, Su ve Borik Asitin otomatik olarak eklenmesi
 • Akıllı Online Titrasyon özelliği
 • Potansiyometrik veya Colorimetrik Titrasyon seçeneği
 • Bilgisayar Yazılımı ile Kullanılabilme Olanağı 
 • CFR 21 Part 11 Uyumluluk Olanağı
 • LIMS Uyumluluk
 • 10000 adet sonuç depolama hafızası
 • Data Transferi – USB 
 • İstatistiksel hesaplamalar, ortalama değer, standart sapma hesaplamaları
 • Çözltilerin değiştirme zamanları, kalibrasyon takibi 
 • Buhar gücü ( 30 - 100 % )
 • Ölçüm aralığı: 0.02 - 200 mg N
 • Tekrarlanabilirlik ( RSD ): < % 1
 • Boyutlar ( G x Yüksek x D ) 458 x 670 x 431 mm
 • Ağırlık 32 kg
   

{{items.Soru}}

Bitki bazlı et alternatiflerinde protein tayini

Bitki bazlı et alternatifleri, artan sağlık ve iklim endişelerinin bir sonucu olarak popülerlik kazanıyor. Geleneksel hayvansal protein kaynakları yerine bitkilerden elde edilen proteinlere dayalı olan bu ürünler, sadece tatları ve dokuları açısından değil, aynı zamanda besin değerleri açısından da eleştirel olarak değerlendirilmektedir. Bitki bazlı et alternatiflerinde toplam azot ve proteinin tayini için kolay ve güvenilir bir Kjeldahl yöntemi aşağıda sunulmuştur. Bu yöntemde örnekler KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelMaster K-375 ve KjelSampler K-377 ile gerçekleştirilir. KjelDigester K-449 ve KjelMaster sistemi K-375 / K-377'nin bir kombinasyonu, yüksek numune verimi sunar.

Kolorimetrik titrasyon kullanarak su ve atık suda TKN tayini

ISO 5663, DIN EN 25 663 ve 40 CFR bölüm 136.3'e göre Optrode sensörü kullanılarak suda ve atık suda Toplam Kjeldahl Azotunun (TKN) kolorimetrik tayini için güvenilir bir yöntem tanıtıldı. Bu çalışmada, su numuneleri için yöntemin duyarlılığı için bir ölçüt olan Saptama Sınırı ve Ölçüm Sınırı belirlenmiştir. Sistemin performansını test etmek için, bir üre referans numunesinin farklı konsantrasyonlarının nitrojen geri kazanımı test edildi. Örnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak cıva ve selenyumdan arındırılmıştır. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile yapıldı. Uluslararası normlara eşdeğer olan borik asit titrasyonunun tespit prensibi kolorimetriktir. KjelMaster K-375, Optrode sensöründen oluşan kolorimetrik set ve artan karıştırma ve hava kabarcığı bastırma için ilgili BUCHI aksesuarlarıyla donatılmıştır. KjelMaster sistemi K-375 / K-376'nın senkronize proses adımları olan KjelDigester K-449'un hızlı ısıtma ve soğutması, "Online" titrasyon modu ile birlikte iş günü başına numune verimini artırır.

Kolorimetrik titrasyon kullanılarak hayvan yeminde protein tayini

ISO 5983-2 ve AOAC 2001.11'e göre hayvan yemindeki toplam nitrojen ve proteinin tayini için güvenilir ve verimli bir yöntem sunulmuştur. Örnekler, Kjeldahl tabletleri, hidrojen peroksit ve KjelDigester K-449 kullanılarak sindirildi. Kolorimetrik sensör Optrode ile donatılmış KjelMaster System K-375 / K-376 ile damıtma ve borik asit titrasyonu gerçekleştirildi. Normlara göre, otomatik kolorimetrik titrasyon için borik aside bromokresol yeşili / metil kırmızısı karışık indikatör eklendi.

Et ürünlerinde azot ve protein tayini

AOAC 981.10'a göre et ürünlerinde, yani Salam, tütsülenmiş jambon ve haşlanmış dana sosisi gibi nitrojen ve proteinin belirlenmesi için güvenilir bir yöntem aşağıda tanıtılmıştır [1]. Örnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelMaster sistemi K-375 / K-376 kullanılarak gerçekleştirilir. Uluslararası standarda [1] eşdeğer olan borik asit titrasyonunun ölçüm yöntemi kolorimetriktir. Bu nedenle, borik asit solüsyonuna Sher'a göre karışık bir indikatör eklenir ve KjelMaster K-375 kolorimetrik sensör ile donatılmıştır. KjelDigester, KjelMaster sistemi K-375 / K-376 ve yeni "çevrimiçi" titrasyon modunun kombinasyonu, örnek verimini iş günü başına 120 örneğe kadar artırır (9 saat).

Kuru hayvan mamasında azot ve protein tayini

ISO 5983-2'ye göre, kuru evcil hayvan mamasında hidrojen peroksit kullanılarak toplam nitrojen ve proteinin belirlenmesi için kolay ve güvenilir bir yöntem aşağıda tanıtılmıştır. Örnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile gerçekleştirilir. Hidrojen peroksit ile birlikte Kjeldahl Tablet Titanyum ve KjelMaster sistemi K-375 / K-376'nın kullanıldığı hızlandırılmış sindirim yönteminin kombinasyonu, numune verimini artırır.
 

Bira ve malttaki azot ve protein tayini

Hidrojen peroksit kullanılarak bira ve malttaki toplam nitrojen ve proteinin tayini için kolay ve güvenilir bir yöntem aşağıda tanıtılmıştır. Örnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile gerçekleştirilir. Hidrojen peroksit ile birlikte Kjeldahl Tablet Titanyum ve KjelMaster sistemi K-375 / K-376'nın kullanıldığı hızlandırılmış sindirim yönteminin kombinasyonu, numune verimini artırır.

Referans Maddelerde Azot Tayini

KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile kombinasyon halinde BUCHI Digest System K-437 veya Digest Automat K-438'i doğrulamak için, farklı referans maddelerinin nitrojen içeriği klasik Kjeldahl yöntemine göre belirlenir. Numunelerin tüm geri kazanımları % 98-102 spesifikasyonu dahilinde olmalıdır.

Süt Ürünlerinde Azot ve Protein Tayini

Protein tayini, gıda endüstrisinde gerçekleştirilen temel analizlerden biridir. Numunelerin, nitrojeni amonyum sülfata dönüştürmek için sülfürik asitle sindirilmesi gerekir. Sindirim sürecini hızlandırmak için hidrojen peroksit kullanılır. Sodyum hidroksit ile alkalileştirme yoluyla amonyağa dönüştürüldükten sonra, numune, buhar damıtma ile bir borik asit alıcısına damıtılır, ardından sülfürik asit çözeltisi ile titrasyon yapılır. Nitrojen içeriği, protein içeriğini elde etmek için numuneye özgü bir protein faktörü (süt ürünleri için 6,38) ile çarpılır.

Sütte Azot ve Protein Tayini için Farklı Kjeldahl Tabletlerinin Karşılaştırılması

BUCHI, standart Kjeldahl yöntemini gerçekleştirmek için farklı tipte katalizör tabletleri sunar. Kjeldahl Tablet "Titanyum" bakır sülfat, titanyum oksit ve potasyum sülfat içerir. "Missouri" tableti bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir ve "ECO" tableti çok düşük miktarda bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir [1]. Bu Kısa Notta örnek materyal olarak süt seçilmiştir. Deneylerin ana odağı, farklı katalizörlerin bireysel davranışlarını belirlemek ve toplam sindirim süresi ve sonuçlar üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Tüm sonuçları görmek için lütfen 078/2012 Uygulama Notuna bakınız.

Et Ürünlerinde Azot ve Protein Tayini İçin Farklı Kjeldahl Tabletlerinin Karşılaştırılması

BUCHI, standart Kjeldahl yöntemini gerçekleştirmek için farklı tipte katalizör tabletleri sunar. Kjeldahl Tablet "Titanyum" bakır sülfat, titanyum oksit ve potasyum sülfat içerir. "Missouri" tableti bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir ve "ECO" tableti çok düşük miktarda bakır sülfat ve potasyum sülfat içerir [1]. Bu Kısa Notta açıklanan deneylerin çoğu için salam, çok yağlı bir numune malzemesi olarak seçilmiştir. Deneylerin ana odağı, farklı katalizörlerin bireysel davranışlarını belirlemek ve toplam sindirim süresi ve sonuçları üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Tüm sonuçları görmek için lütfen 77/2012 Uygulama Notuna bakınız.

Devarda'ya göre kompoze gübrede azot tayini

Azot, mahsuller tarafından en çok ihtiyaç duyulan besin maddesidir, esas olarak bitkiler tarafından amonyum azotu ve nitrat / nitrit azotu şeklinde emilir. Azotlu gübre uygulaması sadece verimi değil aynı zamanda mahsulün kalitesini de iyileştirir. Bu yönüyle azot içeriği gübrenin kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Bu Uygulama Notunda, bir gübre örneğindeki toplam nitrojen içeriği ve nitrat / nitrit nitrojen içeriği Devarda distilasyonu ile belirlenmiştir. Nitrat / nitrit, Devarda alaşımı ile amonyuma indirgenir, buharla damıtılır, borik asit tarafından emilir ve sülfürik asit ile titre edilir. Sonuçların doğruluğunu sağlamak için sodyum nitrat da geri kazanım için bir referans olarak test edildi. Alkali ile Devarda alaşımı arasındaki reaksiyon sırasında hidrojen gazı oluşması nedeniyle, numuneler güçlü bir reaksiyonla çok köpürür. Buharın sokulmasıyla, yoğunlaştırıcıya gaz akışı çok hızlıdır ve sodyum hidroksit aerosolleri, nitrojen sonuçlarını tahrif edecek şekilde yoğunlaştırıcıya geçebilir. Burada, özel Devarda Splash Protector bunu önlemek için zorunlu olarak kullanıldı: tüm olası sodyum hidroksit aerosollerinin gaz akışından temizlendiği bir temizleyici gibi çalışır.

Mısır, un ve soyada azot ve protein tayini

ISO 20483: 2006 ve LFGB §64 L15.00-3'e göre mısır, un ve soyada toplam nitrojen ve proteinin belirlenmesi için kolay ve güvenilir bir yöntem aşağıda tanıtılmıştır. Örneğin, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile gerçekleştirilir. KjelDigester ve KjelMaster sistemi K-375 / K-376'nın kombinasyonu, numune verimini artırır.

Geri titrasyon ve borik asit titrasyonu kullanılarak Farmakopeye göre difteri ve tetanoz toksoidlerinde azot tayini

Farmasötik ürünlerde nitrojen ve toplam protein tayini, Avrupa Farmakopesinde (Ph. Eur.) Ve Birleşik Devletler Farmakopesinde (USP) açıklanmaktadır. Burada farklı titrasyon teknikleri belirtilmiştir. Avr. indikatör metil kırmızısı karışık çözelti varlığında geri titrasyonu kullanıyor ve USP potansiyometrik ve kolorimetrik borik asit titrasyonu kullanıyor.

Bu uygulama notunda, üç farklı titrasyon tekniği karşılaştırılmış ve tekrarlanabilirlik belirlenmiştir. İki toksoid numunesinin nitrojen içeriği, KjelDigester K-449 kullanılarak sülfürik asit sindirimi ve ardından BUCHI KjelMaster System K-375 / K-376 uygulanarak buhar damıtma ve titrasyon ile belirlendi.

Ürede azot tayini

Üre, tüm katı azotlu gübrelerde ortak bir azot kaynağıdır ve azot salımlı bir gübre olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürenin standart mahsul-besin oranı (NPK derecesi) 46-0-0'dır. Bu nedenle,% 46 elementel nitrojen (N)% 0 elemental fosfor (P) ve% 0 elemental potasyum (K) içerir. Bu nedenle birim nitrojen başına çok düşük nakliye maliyetine sahiptir.

Üre, toprağa uygulandığında enzim üreazın aktivitesinden dolayı ayrışır. Toprak nemi ve enzim varlığında, üre normalde hidrolize olur ve amonyak ve karbondioksite dönüşür. Reaksiyon, üre suda çözüldükten sonra gerçekleşir. Reaksiyonun tamamlanması alkali koşullar altında yaklaşık 48 saat sürer. Korunmadığında amonyak gazı buharlaşacaktır. Toprak yüzeyine veya bitkiye yerleştirilen üre uygulamasından sonra korunmadığı takdirde azotunun% 50 ila% 90'ını amonyak olarak kaybedebilir. Bu nedenle üre, gübre azotunu korumak için toprağa değil toprağa atılır. Burada, gübre olarak kullanılan bir üre örneğindeki nitrojenin eterminasyonu, KjelDigester K-449 ve KjelMaster System K-375 / K-376 kullanılarak gerçekleştirilir.

Kjeldahl ile ilgili seçici nitrojen belirleme yöntemleri

Dünyanın gübreye yönelik azot talebinin% 85'i esas olarak üre, amonyum nitrat, fosfat ve sülfat şeklindeki amonyaktan kaynaklanmaktadır. Amonyak bileşenleri toprakta, çamurda ve biyolojik atıkta da bulunabilir. Bu numune matrislerinde, üre, amino asitler, proteinler, nitrat, nitrit ve amonyum gibi diğer organik kökenli nitrojen gibi birkaç nitrojen içeren bileşiklerin bir karışımı bulunabilir.

Kjeldahl ekipmanını kullanarak, bir numunenin Toplam Kjeldahl Azotunun (TKN ve TKN +), amonyumun (amonyum damıtma) ve nitrat konsantrasyonunun (Devarda damıtma) seçici nitrojen tayini mümkündür. Bu parametrelere ek olarak organik nitrojen içeriği de hesaplanabilir.

Farmasötik Aktif Peptitlerde Azot Tayini

Farmasötik ürünlerde nitrojen ve toplam protein tayini Avrupa farmakopesi (Ph.Eur.) Yöntemleri 2.5.9'da açıklanmaktadır. ve 2.5.33. yöntem 7 [1, 2]. Birleşik Devletler farmakopesinde (USP), nitrojen tayini yöntem 461'de [3] açıklanmaktadır. Burada farklı titrasyon teknikleri belirtilmiştir. Avr. gösterge metil kırmızısı karışık çözelti varlığında geri titrasyonu kullanıyor ve USP potansiyometrik borik asit titrasyonu kullanıyor. Aşağıdaki çalışmanın amacı, tekrarlanabilirliği belirlemek ve farklı titrasyon tekniklerini karşılaştırmaktı. Bu nedenle, intravenöz kullanım için biyoteknolojik olarak yeniden üretilmiş bir peptit numunesinin nitrojen içeriği, SpeedDigester K-439 ile sülfürik asit sindirimi ile belirlendi,

Tofu'da protein tayini için üç yakma yöntemi

Tofu örnekleri için hidrojen peroksit ve Kjeldahl Tabletleri kullanılarak standart Kjeldahl sindirimi, hidrojen peroksit ile hızlandırılmış sindirim ve hızlandırılmış sindirim karşılaştırması.

Tütünde azot tayini

Dumanın tadının azotlu bileşenler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hindistan Merkez Tütün Araştırma Enstitüsü'ne (CTRI) göre,% 1,6 ila 2,3 toplam nitrojen içeren toz haline getirilmiş tütün en tatmin edici dumanı verirken, kabul edilebilir toplam nitrojen sınırı% 1,0-3,0'dır.

Tütündeki yüksek nitrojen seviyesi, yüksek nikotin seviyesi ile ilişkilidir. Düşük nitrojen içeriği, iyi tütünün zengin renk özelliğinden yoksun, 'solmuş', soluk renkli yaprağa neden olur. Bu nedenle, toplam nitrojenin belirlenmesi tütün endüstrisinde önemli bir kalite kontrol önlemidir.

Burada tütünde nitrojen tayini, SpeedDigester K-425 ve KjelMaster K-375 kullanılarak gerçekleştirilir.

Uçucu külde (Fly Ash) amonyum, nitrat ve toplam azot tayini

Uçucu kül, pülverize kömürün yanmasının bir yan ürünüdür ve küçük parçacıklardan oluşur. Günümüzde hava kirliliği kontrol standartları, atmosfere salınmadan önce baca gazının ayrılmasını gerektirmektedir.

Uçucu külün bileşimi önemli ölçüde değişebilir, ancak tüm uçucu küller önemli miktarlarda silikon dioksit (SiO2) alüminyum oksit (Al2O3) ve kalsiyum oksit (CaO) içerir. Bu çalışmada uçucu kül, organik ve inorganik (amonyum nitrat ve amonyum sülfat) nitrojen bileşikleri içeren bir hamur değirmeninden sağlanmıştır.

Nişasta ve glütende azot / protein tayini

Süt ürünlerinde azot ve protein tayini

Gıdalarda protein tayini, kalite güvencesi ve etiketleme için rutin bir prosedürdür. ISO 8968-3 ve AOAC 991.20'ye göre süt ürünlerinde protein tayini için basit ve hızlı bir prosedür aşağıda tanıtılmıştır. Numune, KjelDigester K-449 kullanılarak sülfürik asit, Kjeldahl Tablet Titanyum ve hidrojen peroksit ile sindirilir - ardından KjelMaster sistemi K-375 / K-376 ile damıtma ve titrasyon yapılır. Belirlenen protein içerikleri etiketli değerlere karşılık gelir.

Yemde azot ve protein tayini

Su ve atık suda TKN tayini

Su ve atık suda TKN (toplam Kjeldahl nitrojen) tayini, kalite güvencesi ve denetimi için rutin bir prosedürdür. Burada, ISO 5663, AOAC 973.48 ve 40 CFR 136.3'e göre suda kolorimetrik TKN tayini için güvenilir bir prosedür tanıtılır.

Kozmetikte azot ve üre tayini

Süt tozunda azot ve protein tayini

Bu notta, süt tozundaki toplam nitrojen ve proteinin belirlenmesi için EN ISO 8968-1: 2014 [1], AOAC 991.20 [2] ve AOAC 930.29 [3] 'e göre güvenilir ve etkili bir yöntem sunulmaktadır. Örneğin, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, kolorimetrik titrasyon ve KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile gerçekleştirilir.

Hayvan Yemlerinde Kjeldahl yöntemine göre Azot ve Protein Tayini

Kjeldahl Tabletleri ve Hidrojen Peroksit ile Hayvan Yemlerinde Azot ve Protein Tayini

Tahılda azot ve protein tayini

Et ürünlerinde azot ve protein tayini

Ette azot ve protein tayini

500 mL numune tüpleri kullanarak suda TKN tayini

Toprakta azot tayini

Saç boyasında amonyak tayini

Bira ve malttaki azot ve protein tayini

Potansiyometrik titrasyon kullanarak su ve atık suda TKN tayini

Suda ve atık suda Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) tayini için ISO 5663, DIN EN 25 663 ve 40 CFR bölüm 136.3'te listelenen yöntemlere göre kolay, güvenilir ve yüksek oluklu borulu bir yöntem sunulmuştur. Bu çalışmada, su numuneleri için yöntemin duyarlılığı için bir ölçüt olan Saptama Sınırı ve Ölçüm Sınırı belirlenmiştir. Sistemin performansını test etmek için, bir üre referans numunesinin farklı konsantrasyonlarının nitrojen geri kazanımı test edildi. Örnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak cıva ve selenyumdan arındırılmıştır. Damıtma ve potansiyometrik borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile gerçekleştirildi.

Et ürünlerinde azot ve protein tayini

Yaş evcil hayvan mamasında azot ve protein tayini

Et ürünlerinde azot ve protein tayini

Borik asit ile geri titrasyon karşılaştırması

Kuru evcil hayvan mamalarında nitrojen ve protein tayini

ISO 5983-2'ye göre hidrojen peroksit kullanılarak kuru evcil hayvan mamasında toplam nitrojen ve proteinin belirlenmesi için kolay ve güvenilir bir yöntem aşağıda tanıtılmaktadır. Numuneler, KjelDigester K-449 kullanılarak sindirilir. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelMaster K-375 ve KjelSampler K-376 ile gerçekleştirilir. Kjeldahl Tablet Titanium'u hidrojen peroksit ile birlikte kullanan hızlandırılmış sindirim yönteminin ve KjelMaster sistemi K-375/K-376'nın kombinasyonu, numune verimini artırır.