Kjeldahl

194x228 ÜRÜN

Non - Kjeldahl Uygulamaları ( Alkol, Kükürtdioksit, Fenol, Siyanür vb ), Kjeldahl Azotu, Protein Tayini ve Ek Buhar Distilasyonu Gerektiren Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Farklı Gereksinimleri Karşılayacak Şekilde Yapılandırılabilir Modüler Otomatik Distilasyon Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Kjeldahl Azotu, Protein Tayini ve Ek Buhar Distilasyonu Gerektiren Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Farklı Gereksinimleri Karşılayacak Şekilde Yapılandırılabilir Modüler Otomatik Distilasyon Ünitesi

194x228 ÜRÜN

Otomasyon Yeteneği; Potansiyometrik Hem de Kolorimetrik Titrasyon Seçenekleri; Profesyonel Kullanıcı ve Veri Yönetimi; CFR 21 Part 11 Uyumluluk Sağlayabilen Tam Otomatik Distilasyon Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Kjeldahl Azotu, Protein Tayini ve Ek Buhar Distilasyonu Gerektiren Çok Çeşitli Uygulamalar İçin Farklı Gereksinimleri Karşılayacak Şekilde Yapılandırılabilir Modüler Otomatik Distilasyon Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Uluslararası Standart Metotlara Göre Çeşitli Numunelerin Klasik Kjeldahl Analizleri İçin K - 350, Aside Dirençli Pompa ve Buhar Düzenlemesi Gerektiren Kjeldahl ve Non - Kjeldahl İlave Uygulamalar İçin K - 355 Distilasyon Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Yüksek miktarda Kjeldahl Analizi Yapmanız Gerekiyorsa, K - 376 / 377 Otomasyon Üniteleri Kullanarak Sürekli İş Akış Modeli ile Tanışın.

194x228 ÜRÜN

Kjeldahl Yöntemi Azot ve Protein Analizleri için 20 Numune Kapasiteli; Manual veya Motorize Lift Seçenekli Blok Yakma Üniteleri.

194x228 ÜRÜN

Kjeldahl, Mikro-Kjeldahl, KOİ ( COD ), İz Metal ve Hidroksiprolin İşleme Gibi Çoklu Uygulamalar İçin Hızlı ve Güvenli Programlanabilir Infrared Yakma Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Kjeldahl, Mikro-Kjeldahl, KOİ ( COD ), İz Metal ve Hidroksiprolin İşleme Gibi Çoklu Uygulamalar İçin Hızlı ve Güvenli Analog Infrared Yakma Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

İlaç Üretimi, Gıda Kalite Kontrolü ve Çevresel Testler Gibi Farklı Endüstrilerde Kullanıma Uygun, Geniş Sıcaklık Aralığına Sahip Yakma Ünitesi.

194x228 ÜRÜN

Reaksiyon Gazları ve Zehirli Dumanları Nötralize Ederken, Aynı Zamanda Otomatik Soğutma Suyu Kontrolü İle Çevreyi ve Kullanıcıyı Koruyan Nötralizasyon Sistemi.