• {{items.Adi}}

Multivapor P-6 / P-12

Multivapor ™,  kompakt 6 veya 12 pozisyonlu paralel vorteks buharlaştırıcıdır. Kolay bir işlemle çoklu numunelerinizi buharlaştırırken  yüksek verimlilik sağlar. Farklı solvent hacimleri ve çeşitli numune boyutları ile çalışmaya olanak sağlar. Çeşitli aksesuar seçenekleri ile; kromatografi sonrası elde edilen fraksiyonların bulunduğu fraksiyon toplayıcıya adaptör ile bağlanarak numune transferini direkt olarak Multivapor™ sisteminize yaparak buharlaştırmaya başlayabilirsiniz. Buchi Basınçlı Ekstraksiyon ( SpeedExtractor ) sisteminde kullanmış olduğunuz cam beherleri analiz sonunda, Multivapor™ sisteminize takarak numune transferini optimize ederek buharlaştırma yapabilirsiniz.

Multivapor ™, uygulamalarınızda birden fazla numuneyi aynı anda buharlaştırabilmenize olanak sağlar. Temel laboratuvar uygulamalarınızda, kromatografi sonrası küçük hacimlerde buharlaştırma gibi çeşitli proseslerinizde kullanım kolaylığı ile birlikte verimliliği en üst düzeye taşıyabilirsiniz.

Buchi Multivapor P - 6 / P - 12 Öne Çıkan Özellikler;
Buharlaştırma ve Kurutma işlemlerinizi yüksek verimlilikte uygulayabilirsiniz.

 • Numune Konsantrasyonu: Yok
 • Katı Faz Ekstraksiyonu ( SPE ): Yok
 • Cihaz Sıcaklık Aralığı: 20 °C - 95 °C
 • Sıcaklık Doğruluğu:  ±3 °C 
 • Çalışma Hacmi: 0.5 – 240 mL
 • Dönme Hızı:  0 -  485 rpm
 • IP Sınıfı: IP 21
 • Sıklık: 50 / 60 Hz
 • Max. Enerji Tüketimi: 800 W
 • Ortam Sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
 • Max. Bağıl Nem: 30 °C’ ye kadar 80 %  
 • Ölçüler: 270 x 400 x 400 mm
 • Ağırlık: 22 kg
   

{{items.Soru}}

Aspirin ve salisilik asidin ayrılması, konsantrasyonu ve tanımlanması

Maddelerin ayrıştırılması, saflaştırılması, konsantrasyonu, tanımlanması laboratuvar ve endüstriyel ölçek için kimyasal sentezde vazgeçilmez aşamalardır. Bu çalışma prosedürleri genellikle reaksiyonun kendisinden daha zaman alıcı ve dolayısıyla daha maliyetli olduğundan, bunlar birer engeldir, örneğin yeni ilaçların peşinde koşmak. Ayrıca, çok sayıda ve tekrar eden adımlardan dolayı, reaksiyon sonrası işlemler hataların ve örnek kafa karışıklığının da kaynağıdır.

Aspirin ve salisilik asidin ayrılması, konsantrasyonu ve tanımlanması

Polimerde Yağ İçeriği Belirlenmesi

Polimer numunelerindeki yağ içeriğinin belirlenmesi için hızlı ve kolay bir yöntem tanıtıldı. Örnekler, basınçlı çözücü ekstraksiyonu (PSE) yöntemi kullanılarak SpeedExtractor E-916 ile yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında aynı anda ekstrakte edilir. 

SpeedExtractor E-916 ile Kurabiyede Yağ Tayini

Gıda ve yemdeki yağ tayini, kalite güvence ve etiketlemede rutin bir prosedürdür. Numunenin homojenleştirilmesinden ve SpeedExtractor E-916 ile ekstraksiyondan sonra tereyağlı kurabiyede yağ tayin edildi. Çözücü, Multivapor P-6 kullanılarak paralel olarak buharlaştırıldı. Toplam yağ içeriği, ekstraktın sabit bir ağırlığa kurutulmasından sonra gravimetrik olarak belirlenmiştir.

Biyoaktif yağların kapsülleme kullanılarak korunması

Bu çalışmada, yüksek linoleik (kenevir) ve yüksek linolenik (keten) asit içeriklerini temsil eden iki yağ, chia tohumlarından elde edilen yeni bir yüksek linoleik asit içeren yağ ile birlikte yerel olarak yetiştirilen birinci sınıf yağı temsil ettikleri için bu çalışma için sırasıyla seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, klasik bir Soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanarak tohumlardan yağı çıkarmak ve daha sonra bunları oksidasyondan korunmak üzere kapsüllemekti. Mini Sprey Kurutucu B-290 kullanılarak Püskürtmeli Kurutma ile kuru bir toz ve bir Encapsulator B-395 Pro kullanılarak birlikte ekstrüzyon teknolojisi ile ıslak partiküller üretildi

Bebek gıda formüllerinde 3-MCPD ve glisidol ekstraksiyonu

Bitkisel yağların rafine edilmesi sürecinde 2- ve 3-MCPD (monokloropropandiol) esterleri oluşur. Bu nedenle, bitkisel yağ içeren herhangi bir gıda, potansiyel olarak 2- veya 3-MCPD esterleri içerebilir. 3-MCPD, insanlar için potansiyel olarak kanserojen olarak sınıflandırılırken, glisidol kanserojen ve genotoksiktir. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 0,8 μg / kg vücut ağırlığında tolere edilebilir bir günlük alım (TDI) tanımlamıştır. Glisidol ve glisidil esterler için tolere edilebilir bir günlük alım değeri yoktur, ancak ALARA ilkesine göre (Makul Olabildiğince Düşük) mevcudiyetten kaçınılmalıdır. Tüm yiyecekler arasında bebek maması en kritik olanıdır çünkü bebek maması anne sütüyle beslenmeyen bebekler tarafından tüketilen tek besindir ve vücut ağırlığı çok düşüktür.

Basınçlı Solvent Ekstraksiyonundan önce gıda numunelerinin Dondurularak Kurutulması.

Bu Kısa Notta Dondurarak Kurutmayı (liyofilizasyon) ve ardından gıda numunelerinin yağ ekstraksiyonunu vurguluyoruz. SpeedExtractor E-914 / E-916 yalnızca katı veya yarı katı numuneler için kullanılabilir. Kalan nemin, numuneyi kizelgur gibi bir kurutucu ajan ile karıştırarak uzaklaştırılması gerekir. Bu, Dondurarak Kurutma kullanılarak ihmal edilebilir: kurutma esas olarak düşük sıcaklıklarda buzun doğrudan süblimleştirilmesiyle başlatılır. Bu çalışmada tavuk göğüs eti, tavuk yumurtası ve basa balığı eti örnek olarak seçilmiştir. Dondurularak kurutulmuş numuneler, SpeedExtractor E-914 kullanılarak ekstrakte edildi ve elde edilen yağ içerikleri, yerleşik literatür değerleri ile karşılaştırıldı.

Süt tozu ve bebek maması örneklerinden yağ ekstraksiyonu

Süt endüstrisinde, yağ tayini ve ekstraksiyonu sadece kalite güvencesi ve etiketlemede rutin bir prosedür değildir, aynı zamanda kirletici madde tespiti için de çok önemlidir, örn. PCB'ler, dioksinler veya pestisitler.

Süt tozu ve bebek maması numunelerinde yağ tayini için bir prosedür tanıtıldı. SpeedExtractor E-916 ile yüksek basınç ve sıcaklık uygulanarak numuneler ekstrakte edilir. Özü sabit bir ağırlığa kadar kuruttuktan sonra, toplam yağ içeriği gravimetrik olarak belirlenir.

Ekstraksiyondan önce numuneler hidrolize edilmez - bu nedenle işlem süresi kısalır ve kimyasallardan tasarruf edilir. Bu yaklaşımı doğrulamak için, önceki bir hidroliz adımı ile yağ tayini yapıldı.

Kauçuktan Solvent Ekstrakte Edilebilir Ürünler

Ekstrakte edilebilir maddeler, zorlanmış koşullar altında kauçuk veya plastik malzemeden göç eden kimyasal bileşiklerdir. Kauçuk numuneleri, Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu kullanılarak ekstrakte edildi; ISO 1407'nin gerektirdiği Soxhlet ekstraksiyonuna kıyasla ekstraksiyon süresi önemli ölçüde azaltılabilir. Numunelerin belirlenen içerikleri beklenen aralıkta idi.

Aspirin ve salisilik asidin ayrılması, konsantrasyonu ve tanımlanması

SpeedExtractor E-916 ile Kurabiyede Yağ Tayini

Gıda ve yemdeki yağ tayini, kalite güvence ve etiketlemede rutin bir prosedürdür. Numunenin homojenleştirilmesinden ve SpeedExtractor E-916 ile ekstraksiyondan sonra tereyağlı kurabiyede yağ tayin edildi. Çözücü, Multivapor P-6 kullanılarak paralel olarak buharlaştırıldı. Toplam yağ içeriği, ekstraktın sabit bir ağırlığa kurutulmasından sonra gravimetrik olarak belirlenmiştir.

SpeedExtractor E-916 kullanılarak Poliamid numunelerinde Polimer Plastifiyanların Belirlenmesi

Poliamidlerin optimal özellikleri, polimer plastikleştiricilerin içeriğine bağlıdır. Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-916 kullanılarak bir poliamid PA 6 ve bir poliamid PA 12 numunesinde polimer plastikleştiricilerin ekstraksiyonunu ve müteakip gravimetrik tayinini açıklamaktadır.

SpeedExtractor E-916 ile Yoğurt ve Lor Peyniri'nde yağ tayini

Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu (PLE), lipidleri ve / veya çeşitli bileşenleri daha hızlı ve daha ucuza çıkarmak için iyi bilinen bir alternatiftir, ancak gıda ürünlerindeki yağ etiketlerinin doğrulanması için daha az sıklıkla kullanılır. Kolay erişilebilen yağ ve yüksek nem içeriğine (% 50'nin üzerinde) sahip numunelerdeki yağ içeriğini belirlemek için PLE kullanan güvenilir ve hızlı bir prosedür aşağıda sunulmuştur. Ekstraksiyon, paralel olarak solvent buharlaştırması için MultivaporTM P-12 ile kombinasyon halinde SpeedExtractor E-916 kullanılarak gerçekleştirildi. Yağ içeriği gravimetrik olarak belirlendi

Asit Hidrolizinden sonra SpeedExtractor E-916 ile Gıda ve Yem Ürünlerinde yağ tayini

Yağ tayini, gıda endüstrisinde yapılan temel analizlerden biridir. Gıda gibi kompleks matrisler tipik olarak çözücü ekstraksiyonundan önce, bağlanmış lipitleri serbest bırakmak ve ekstraksiyonu kolaylaştırmak için asit hidrolizi gerektirir. Farklı gıda ve yem matrislerindeki yağ içeriğini belirlemeye yönelik kolay ve güvenilir bir prosedür aşağıda sunulmuştur.

Asit Hidrolizinden sonra SpeedExtractor E-914 kullanılarak gıda ve yem ürünlerinde yağ tayini.

Yağ tayini, gıda endüstrisinde yapılan temel analizlerden biridir. Gıda gibi kompleks matrisler tipik olarak çözücü ekstraksiyonundan önce, bağlanmış lipitleri serbest bırakmak ve ekstraksiyonu kolaylaştırmak için asit hidrolizi gerektirir. Farklı gıda ve yem matrislerindeki yağ içeriğini belirlemeye yönelik kolay ve güvenilir bir prosedür aşağıda sunulmuştur.

SpeedExtractor E-916 ile Mayonez ve Çikolatada yağ tayini

Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu (PLE), lipidleri ve / veya çeşitli bileşenleri daha hızlı ve daha ucuza çıkarmak için iyi bilinen bir alternatiftir, ancak gıda ürünlerindeki yağ etiketlerinin doğrulanması için daha az sıklıkla kullanılır. Kolayca erişilebilen yağ içeren numunelerdeki yağ içeriğini belirlemek için PLE kullanan güvenilir ve hızlı bir prosedür aşağıda sunulmuştur. Ekstraksiyon, paralel olarak solvent buharlaştırması için MultivaporTM P-12 ile kombinasyon halinde SpeedExtractor E-916 kullanılarak gerçekleştirildi. Yağ içeriği, ekstrakt sabit bir ağırlığa kurutulduktan sonra gravimetrik olarak belirlendi.

Biyoaktif yağların kapsülleme kullanılarak korunması

Bu çalışmada, yüksek linoleik (kenevir) ve yüksek linolenik (keten) asit içeriklerini temsil eden iki yağ, chia tohumlarından elde edilen yeni bir yüksek linoleik asit içeren yağ ile birlikte yerel olarak yetiştirilen birinci sınıf yağı temsil ettikleri için bu çalışma için sırasıyla seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, klasik bir Soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanarak tohumlardan yağı çıkarmak ve daha sonra bunları oksidasyondan korunmak üzere kapsüllemekti. Mini Sprey Kurutucu B-290 kullanılarak Püskürtmeli Kurutma ile kuru bir toz ve bir Encapsulator B-395 Pro kullanılarak birlikte ekstrüzyon teknolojisi ile ıslak partiküller üretildi.

Tohum örneklerinde yağ içeriklerinin belirlenmesi

Biyoaktif yağlar gıda, ilaç ve kozmetik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yağlar genellikle doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Yağ asitlerinin çoğu insan vücudu tarafından üretilebilir. Ancak insan beslenmesinde önemli olan omega-3 ve omega-6 sentezlenemez ve besinlerle sağlanmalıdır. Bu nedenle, doymamış yağ asitleri bakımından zengin yağlar genellikle gıda preparatlarında veya doğrudan tüketim için kullanılır. Bu çalışmada, yüksek linoleik (kenevir) ve yüksek linolenik (keten tohumu) asit içeriğini temsil eden iki premium yerel yağ, chia tohumlarından ekstrakte edilmiş yeni bir yüksek linoleik asit içeren yağ seçilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, SpeedExtractor E-916 kullanarak bir Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu (PSE) yöntemi ile bu tohumlardan yağ içeriğini çıkarmak ve miktarını ölçmek ve sonuçları klasik ekstraksiyon yöntemleriyle karşılaştırmaktı. Bu nedenle numuneler, ham yağ tayini için Ekstraksiyon Ünitesi E-816 SOX kullanılarak bir Soxhlet ekstraksiyon yöntemi ve bir Hidroliz Ünitesi E-416 kullanılarak bir Weibull Stoldt yöntemi ve ardından Ekstraksiyon Ünitesi E- kullanılarak bir Soxhlet ekstraksiyon yöntemi ile ekstrakte edilmiştir. 816 SOX toplam yağ tayini için. Yağ içeriği, özüt sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra gravimetrik olarak belirlenir.

Basınçlı Solvent Ekstraksiyonundan önce gıda örneklerinin liyofilizasyonu

Bu Kısa Notta Dondurarak Kurutmayı (liyofilizasyon) ve ardından gıda numunelerinin yağ ekstraksiyonunu vurguluyoruz. SpeedExtractor E-914 / E-916 yalnızca katı veya yarı katı numuneler için kullanılabilir. Kalan nemin, numuneyi kizelgur gibi bir kurutucu ajan ile karıştırarak uzaklaştırılması gerekir. Bu, Dondurarak Kurutma kullanılarak ihmal edilebilir: kurutma esas olarak düşük sıcaklıklarda buzun doğrudan süblimleştirilmesiyle başlatılır. Bu çalışmada tavuk göğüs eti, tavuk yumurtası ve basa balığı eti örnek olarak seçilmiştir. Dondurularak kurutulmuş numuneler, SpeedExtractor E-914 kullanılarak ekstrakte edildi ve elde edilen yağ içerikleri, yerleşik literatür değerleri ile karşılaştırıldı.

Süt tozu ve bebek maması örneklerinden yağ ekstraksiyonu

Süt endüstrisinde, yağ tayini ve ekstraksiyonu sadece kalite güvence ve etiketlemede rutin bir prosedür değildir, aynı zamanda PCB'ler, dioksinler veya pestisitler gibi kirletici madde tespiti için de çok önemlidir .

Süt tozu ve bebek maması numunelerinde yağ tayini için bir prosedür tanıtıldı. Numuneler SpeedExtractor yükseltilmiş basınç ve sıcaklık uygulanarak çıkarılır E-916. Özü sabit bir ağırlığa kadar kuruttuktan sonra, toplam yağ içeriği gravimetrik olarak belirlenir .

Ekstraksiyondan önce numuneler hidrolize edilmez - bu nedenle işlem süresi kısalır ve kimyasallardan tasarruf edilir. Bu yaklaşımı doğrulamak için, önceki bir hidroliz adımı ile yağ tayini yapıldı .

Kauçuktan Solvent Ekstrakte Edilebilir Malzemeler

Ekstrakte edilebilir maddeler, zorlanmış koşullar altında kauçuk veya plastik malzemeden göç eden kimyasal bileşiklerdir. Kauçuk numuneleri, Basınçlı Solvent Ekstraksiyonu kullanılarak ekstrakte edildi; ISO 1407'nin gerektirdiği Soxhlet ekstraksiyonuna kıyasla ekstraksiyon süresi önemli ölçüde azaltılabilir. Numunelerin belirlenen içerikleri beklenen aralıkta idi.

SpeedExtractor E-916 kullanılarak Poliamid numunelerinde Polimer Plastifiyanların Belirlenmesi

Poliamidlerin optimal özellikleri, polimer plastikleştiricilerin içeriğine bağlıdır. Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-916 kullanılarak bir poliamid PA 6 ve bir poliamid PA 12 numunesinde polimer plastikleştiricilerin ekstraksiyonunu ve müteakip gravimetrik tayinini açıklamaktadır.

SpeedExtractor E-916 ile Yoğurt ve Perde Peyniri'nde yağ tayini

Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu (PLE), lipidleri ve / veya çeşitli bileşenleri daha hızlı ve daha ucuz çıkarmak için iyi bilinen bir alternatiftir, ancak gıda ürünlerindeki yağ etiketlerinin doğrulanması için daha az sıklıkla kullanılır. Kolay erişilebilen yağ ve yüksek nem içeriğine (% 50'nin üzerinde) sahip numunelerdeki yağ içeriğini belirlemek için PLE kullanan güvenilir ve hızlı bir prosedür aşağıda sunulmuştur. Ekstraksiyon, paralel olarak solvent buharlaştırması için Multivapor TM P-12 ile kombinasyon halinde SpeedExtractor E-916 kullanılarak gerçekleştirildi . Yağ içeriği gravimetrik olarak belirlendi.

Asit Hidrolizinden sonra SpeedExtractor E-916 ile Gıda ve Yem Ürünlerinde yağ tayini

Yağ tayini, gıda endüstrisinde yapılan temel analizlerden biridir. Gıda gibi kompleks matrisler tipik olarak çözücü ekstraksiyonundan önce, bağlanmış lipitleri serbest bırakmak ve ekstraksiyonu kolaylaştırmak için asit hidrolizi gerektirir. Farklı gıda ve yem matrislerindeki yağ içeriğini belirlemeye yönelik kolay ve güvenilir bir prosedür aşağıda sunulmuştur.

Asit Hidrolizinden sonra SpeedExtractor E-914 kullanılarak gıda ve yem ürünlerinde yağ tayini

Yağ tayini, gıda endüstrisinde yapılan temel analizlerden biridir. Gıda gibi kompleks matrisler tipik olarak çözücü ekstraksiyonundan önce, bağlanmış lipitleri serbest bırakmak ve ekstraksiyonu kolaylaştırmak için asit hidrolizi gerektirir. Farklı gıda ve yem matrislerindeki yağ içeriğini belirlemeye yönelik kolay ve güvenilir bir prosedür aşağıda sunulmuştur.

SpeedExtractor E-916 ile Mayonez ve Çikolatada yağ tayini

Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu (PLE), lipidleri ve / veya çeşitli bileşenleri daha hızlı ve daha ucuz çıkarmak için iyi bilinen bir alternatiftir, ancak gıda ürünlerindeki yağ etiketlerinin doğrulanması için daha az sıklıkla kullanılır. Kolay erişilebilen yağ içeren numunelerdeki yağ içeriğini belirlemek için PLE kullanan güvenilir ve hızlı bir prosedür aşağıda sunulmuştur. Ekstraksiyon, çözücünün paralel olarak buharlaştırılması için Multivapor TM P-12 ile kombinasyon halinde SpeedExtractor E-916 kullanılarak gerçekleştirildi . Yağ içeriği, ekstrakt sabit bir ağırlığa kurutulduktan sonra gravimetrik olarak belirlendi.
 

Evaporasyon Ailesi Kopya Sayfası

Evaporasyon hakkında bilmeniz gereken her şey burada. Dosyayı indirmek için kayıt olun.